Adwokat z Wrocławia do spraw karnych

prawo karne adwokat

Rola oskarżonego w procesie karnym jest szczególna.

Trzeba pamiętać, że zadaniem sądu jest orzeczenie o winie oraz wymierzenie kary. W przypadku, gdy złamaliśmy przepisy obowiązującego prawa, a nasze zachowanie nie nosi znamion znikomej społecznej szkodliwości, będziemy musieli odpowiadać w procesie karnym. Samo postępowanie jest bardzo sformalizowane i wymaga udziału podmiotu fachowego – w tym przypadku prawnika.

Na dobrą sprawę dobry adwokat Wrocław sprawy karne załatwia od ręki. Konieczne jest jednak wskazanie mu wszystkich okoliczności popełnienia przestępstwa. Wtedy będzie on w stanie opracować skuteczną linię obrony, która będzie do przyjęcia zarówno przez prokuratora, jak i przez sąd. Należy pamiętać o tym, że adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa. Tym samym warto przedstawić mu wszelkie okoliczności dokładnie tak jak było w rzeczywistości. Nie zaszkodzi nam to w żaden sposób, ponieważ nie jest możliwe, aby prawnik mógł skutecznie powoływać się na takie okoliczności przed sądem lub innym organem państwowym.

prawo karne adwokat

Specyfika spraw karnych jest bardzo rozbudowana. Przede wszystkim należy pamiętać, że odpowiedzialność za przestępstwo jest możliwa zarówno wtedy, gdy dopuściliśmy się zaniechania, jak i wtedy, gdy czyn zabroniony wynikał z naszego działania. Bardzo ważna jest również ocena stopnia winy przez sąd. Każda okoliczność, taka jak działanie w afekcie czy prowokujące zachowanie pokrzywdzonego, działają na naszą korzyść. Należy jednoznacznie podkreślić, że prawo karne Wrocław zna wiele instytucji, które umożliwiają znaczące złagodzenie odpowiedzialności karnej. Warto z nich korzystać na każdym etapie postępowania.

Jeżeli sąd przychyli się do naszego zapatrywania, możliwe jest uzgodnienie z nim kary łagodniejszego rodzaju. Ponadto w wielu sytuacjach możliwe jest uzyskanie wyroku orzekającego środek karny taki jak terapia uzależnień czy nawiązka na rzecz pokrzywdzonego. Są to zdecydowanie lepsze rozwiązania niż długa odsiadka, dlatego wspólnie z adwokatem należy zastanowić się nad okolicznościami, które by to uzasadniały.